700×450 Kalpitiya, Sri Lanka 517988914

Beach at Kalpitiya - Sri Lanka - 50th birthday holiday