Potatoes freeze drying in field - touring Peru diary